Terug Terugkeermomenten voor telewerkers vanaf 9 juni

Terugkeermomenten voor telewerkers vanaf 9 juni

- Gezonde werkomgeving | Biologische agentia | Arbeidsorganisatie | Organisatieveradering

Expert Hilde De Man

Verantwoordelijke Discipline Psychosociale Aspecten

Een kans om het psychosociaal welzijn van geïsoleerde telewerkers te bevorderen

Verplicht telewerken wierp de voorbije maanden een dijk op tegen de verspreiding van het coronavirus. Voor veel werknemers was deze maatregel helaas een aanslag op hun psychosociaal welzijn. Thuiswerken betekende vaak: minder sociaal contact met collega’s, meer isolatie en meer stress door de verstoorde balans tussen werk en privéleven. Het vooruitzicht om weer naar kantoor te kunnen gaan, is een mooie kans om de isolatie te doorbreken en is een belangrijke stap op weg naar het ‘rijk van de vrijheid’.

De informatie in dit nieuwsbericht is correct op het tijdstip van publicatie. Raadpleeg altijd de laatste maatregelen en wetgeving met betrekking tot COVID-19 op https://www.info-coronavirus.be

De helft van de werknemers die door corona verplicht moesten telewerken, verlangt ernaar om terug ‘naar het werk’ te kunnen gaan. Telewerk is voor hen hoogstens een deeltijdse oplossing. Voorlopig blijft het echter wel de norm. Voor de meest kwetsbare telewerkers creëert de overheid vanaf 9 juni echter de mogelijkheid om 1 dag per week het thuiskantoor in te ruilen voor een dag ‘op het werk’. Op voorwaarde dat de veiligheidsprotocols gevolgd worden, zijn de terugkeermomenten een manier om het psychosociaal welzijn van geïsoleerde telewerkers te bevorderen.

Niet verplicht

terugkeer telewerkers

“Werknemers mogen vanaf 9 juni 1 dag per week terug naar kantoor, ongeacht hun vaccinatiestatus of eventuele testresultaten”, aldus segmentmanager David Verwimp van IDEWE. “De voorwaarde is wel dat maximaal 20% van het personeel tegelijk aanwezig is en dat de werkgever toeziet op het naleven van de sanitaire maatregelen. Werknemers kunnen bovendien niet verplicht worden om van de mogelijkheid gebruik te maken.”

De belangrijkste voorwaarde om de terugkeermomenten goed te laten verlopen, is dat de veiligheidsprotocols om besmetting tegen te gaan gevolgd kunnen worden. 

“Die procedures zijn de voorbije maanden uitvoerig beschreven in generieke en sectorspecifieke gidsen. De werkgever zal nu echter moeten oordelen of die volstaan. Als externe dienst is IDEWE goed geplaatst om hen daarin te adviseren en bedrijven te ondersteunen in het treffen van bijkomende maatregelen voor bijvoorbeeld het vervoer naar en van het werk of de organisatie van ‘veilige’ pauzemomenten. We weten intussen dat precies dit kritieke situaties zijn voor besmetting.” 

Grondig informeren

Als werkgever bent u verantwoordelijk om werknemers die van de terugkeermomenten gebruik willen maken vooraf grondig te informeren over alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de terugkeer veilig te laten verlopen.

Wie zich ziek voelt, ziektesymptomen vertoont of in quarantaine zit, kan in geen geval van de mogelijkheid gebruikmaken. Verder zal u er moeten op toezien dat de maatregelen van de generieke gids, eventueel aangevuld met maatregelen van de sectorgids, consequent door iedereen worden toegepast, ongeacht de vaccinatiestatus of eventuele testresultaten.

Bijzondere aandacht zal onder meer moeten gaan naar:

  • het naleven van de maatregelen van social distancing;
  • het naleven van hygiënemaatregelen;
  • het voorzien van voldoende ventilatie;
  • het eveneens naleven van de maatregelen tijdens specifieke momenten, zoals pauzes, aankomst en vertrek;
  • het correct gebruik van een mondmasker.

Ondersteuning bij het re-connecteren

terug op kantoor

“Grondig informeren is een noodzakelijke stap om de drempel voor terugkeerders te verlagen”, zegt disciplineverantwoordelijke psychosociale aspecten Hilde De Man. “Als leidinggevende kan dat bijvoorbeeld door vooraf een persoonlijke contact te voorzien. Bij die gelegenheid kan u toelichting geven over de genomen veiligheidsmaatregelen. Op het moment van de eerste terugkeer naar de werkvloer is een check-inmoment met de vertrouwenspersoon of uw preventieadviseur psychosociale aspecten een goed idee. Werknemers zullen het echter ook appreciëren als u zelf als leidinggevende aanwezig zal zijn bij de herverwelkoming. Voor wie het moeilijk heeft om terug te keren naar de werkvloer, kan een reconnecttraject bij de preventieadviseur psychosociale aspecten voor het nodige vertrouwen zorgen.”

1 juli

Op voorwaarde dat 60% van de volwassenen een eerste prik kreeg en er nog minder dan 500 COVID-patiënten op intensieve zorg liggen, valt het verplicht telewerk vanaf 1 juli helemaal weg. 

Dat wil echter niet zeggen dat we zomaar back to the old normal terug kunnen. Om de veiligheid en het welzijn van werknemers en andere belanghebbenden te kunnen garanderen, zal de arbeidsorganisatie van voor de coronapandemie echter herbekeken moeten worden. De experts van IDEWE kunnen u daarbij begeleiden en praktisch ondersteunen in het uitwerken van een nieuw evenwicht in hybride manieren van werken en samenwerken

Lees meer:

over de coronamaatregelen in onze online coronagids.
over het nieuwe werken.
over de risicoanalyse psychosociaal welzijn.

Downloads

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen