Terug Klantengetuigenis Campine

Aantal werknemers: 170 | Aangesloten bij IDEWE sinds: 2014

Klantengetuigenis Campine

Extreem hoge temperaturen, zware lasten, carcinogene stoffen, … De medewerkers van Campine trotseren het elke dag. Zo zorgen ze ervoor dat oude batterijen en ander loodafval het milieu niet vervuilen maar een nieuw leven krijgen. En dat vlamvertragende stoffen en plastics op een verantwoorde manier worden geproduceerd. Ondertussen waakt het bedrijf erover dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers daarbij niet in het gedrang komen. Het rekent daarbij op de deskundige hulp van IDEWE.

LOODZWARE UITDAGINGEN

Stephanie Geerts is interne preventieadviseur bij Campine. Zij ziet erop toe dat het bedrijf in orde is met de welzijnswetgeving en de REACH-verordening over de identificatie en beheersing van chemische stoffen. “Geen eenvoudige taak,” vertelt ze, “want de richtlijnen veranderen voortdurend. We maken er een punt van om die strikt op te volgen en ze zelfs vóór te zijn. Principieel leggen we de lat hoog: een nulrisico. Ook al weten we dat dat in de praktijk erg moeilijk is.”

Naast die biomonitoring doet het bedrijf heel wat inspanningen om de ergonomie voor de medewerkers te bevorderen. Stephanie Geerts: “Dit noemen ze niet voor niets de zware industrie. Onder meer bij het vullen van de installaties lopen onze arbeiders het risico op slijtage van hun rug en polsen. En onze bedienden moeten we dan weer behoeden voor het te lang stilzitten. Psychosociale risico’s zijn er ook: stress en kans op burn-out.”

IJZERSTERKE ONDERSTEUNING

IDEWE ondersteunt sinds 2014 het preventiebeleid van Campine: toxicologische screening van medewerkers en werkplaats, opleidingen, sensibiliseringsacties, … En dat tot grote tevredenheid: “We zien een duidelijke verbetering in vergelijking met onze vorige welzijns- en gezondheidspartner. Toen was het bijvoorbeeld niet uitzonderlijk dat we weken moesten wachten op het resultaat van een staalname of dat stalen werden omgewisseld. IDEWE is daar heel wat secuurder in.”

Stephanie Geerts waardeert vooral de betrokkenheid van de IDEWE-medewerkers: “Ze denken actief mee na over hoe wij onze specifieke uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Een goed voorbeeld zijn de EHBO-trainingen. Die zijn heel specifiek afgestemd op onze situatie en dat verhoogt natuurlijk hun meerwaarde.”

STAALHARDE RESULTATEN

Leveren die inspanningen door Campine en IDEWE ook wat op? Zeker. “Ons project rond ergonomie is een mooi voorbeeld”, vertelt Stephanie Geerts. “We concentreerden ons op de loodhoogoven. In samenwerking met de ergonoom van IDEWE en onze medewerkers maakten we een participatieve risicoanalyse op en dachten we na over praktische oplossingen. Resultaat: medewerkers zijn zich meer bewust van risicovolle taken en we hebben een mooie inventarisatie van onze werkpunten.”