Terug Voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten blijft prioritair

Voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten blijft prioritair

- Gezonde werkomgeving | Arbeidsveiligheid

Expert Frank Weckx

Segmentmanager Industrie en Reiniging

Trends en uitdagingen voor zowel grote als kleine industriële bedrijven

Uit onze sectorbevraging van eind oktober blijkt zeer duidelijk dat het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten, de belangrijkste uitdaging blijft in zowel grote als kleine bedrijven en dit ongeacht hun activiteiten.

veiligheid

Aan de hand van een lijst met preventiethema’s konden de deelnemers de mate van belangrijkheid aangeven. Dit leidde tot deze prioriteiten top 5:

  1. Arbeidsongevallen voorkomen
  2. Business continuïteit
  3. Infectiepreventie (bestrijden van corona en andere virussen of infecties)
  4. Ziekteverzuim
  5. Respectvol gedrag

“Het is opvallend maar niet onverwacht dat thema’s die vandaag zeer actueel zijn, zoals het garanderen van de bedrijfscontinuïteit en infectiepreventie hoog scoren in de lijst”, zegt Frank Weckx, Preventiedeskundige arbeidsveiligheid bij IDEWE. 

Deelnemers konden ook zelf thema’s aanbrengen. “Werken aan een veilige bedrijfscultuur’ kwam hier als bezorgdheid naar voor. Verder noteren we ook de suggestie dat de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk moeten blijven inzetten op de basis van preventie en welzijn en duurzame antwoorden moeten blijven bieden.”

“Het is opmerkelijk dat er amper verschillen zijn in de prioriteiten die zowel grote als kleine bedrijven leggen. Ook hun activiteiten zijn verder niet bepalend. De grotere bedrijven hechten alleen iets meer aandacht aan ziekteverzuim, terwijl kleinere bedrijven respectvol gedrag dan weer iets belangrijker vinden.”

Te weinig middelen en te complex?

poetsen

Uit de ESENER-studie van vorig jaar bleek dat ongeveer 92% van de bedrijven uit de industrie een welzijnsbeleid wil opzetten om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de wetgever en de werknemers. Ongeveer 60% geeft aan dit een complexe opdracht te vinden. De helft zegt bovendien onvoldoende tijd en personeel te hebben om daar werk van te maken.

Een degelijk dynamisch risicobeheerssysteem en een veilige bedrijfscultuur vormen de basis in het voorkomen van zowel arbeidsongevallen als beroepsziekten. De complexiteit van de materie noch het gebrek aan expertise of tijd mogen een reden zijn om daar geen werk van te maken. IDEWE kan u over heel de lijn ondersteunen. Samen kunnen we deze uitdagingen structureel en planmatig aanpakken in een ‘Business Continuïty Management Systeem’ of we kunnen één of meerdere van onze solutionflows, zoals ‘duurzame inzetbaarheid en vitaliteit’, ‘locomotion’ of ‘ToWorkSafe, toepassen.”

Contacteer onze experts voor meer informatie of ondersteuning op maat.

Blijf altijd op de hoogte: schrijf u in op de IDEWE-nieuwsbrief

 

Met duiding van autonome experts, én in heldere taal!

Blijf mee met alle ontwikkelingen in welzijn & preventie

Ontvang als eerste updates rond wetswijzigingen