“IDEWE maakt het verschil door echt aan jouw kant te staan als het gaat om veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Door niet alleen te controleren, maar ook actief te helpen zoeken naar oplossingen. Op die manier doen we meer dan de minimumnormen halen: we blijven stappen vooruit zetten.”
Steeds meer werknemers zijn langdurig ziek. Sinds eind 2016 zijn werkgevers verplicht hen te begeleiden bij hun terugkeer naar de werkvloer. Waarom is zo een re-integratietraject zo belangrijk? Wat houdt het precies in? En wie neemt het initiatief?