Niets dan lof dus voor IDEWE. We overwegen nu om ook de milieucoördinatie in hun handen te geven. Dan kunnen we ook voor dat aspect op beide oren slapen.
Steeds meer werknemers zijn langdurig ziek. Sinds eind 2016 zijn werkgevers verplicht hen te begeleiden bij hun terugkeer naar de werkvloer. Waarom is zo een re-integratietraject zo belangrijk? Wat houdt het precies in? En wie neemt het initiatief?